Existence č. 3/2012

Existence č.3/2012

40,00 Kč
S DPH

A4 časopis, 40 stran

Množství
Poslední kus skladem

Přicházíme již s pětadvacátým číslem naší anarchistické revue, a to je jistě svým způsobem úspěch, stejně jako pozitivní ohlasy, které se nám na naši práci dostávají. Jsou pro nás motivací nejen pro to, abychom pokračovali, ale také udržovali či ještě zvyšovali nastavenou laťku v rámci toho, jak je nastaven koncept celého časopisu. Ten je zacílen především na čtenáře z prostředí antiautoritářského hnutí a ty, kteří mají nějakým způsobem blízko k myšlenkám svobody, samosprávy a boje proti sociálnímu útlaku. Po obsahové stránce se pak Existence věnuje zejména dokumentování a komentování toho, co se děje v domácím hnutí, zprostředkovávání inspirace ze zahraničí a otázkám (nejen) anarchistické teorie a praxe.

Podobně jako u předešlého čísla je i hlavní téma tohoto orientováno pozitivnějším směrem, a to konkrétně na solidaritu v praxi tak, jak je praktikována v projektech antiautoritářského hnutí či v rámci komunit. V úvodním článku k tématu je nejprve velmi krátce představen princip solidarity, jak ho chápou ve své činnosti anarchisté a anarchistky, a následně uveden stručný přehled podob, jakých může nabývat - od symbolické solidarity, přes benefiční akce, pomoc potřebným a solidární sítě až po solidaritu internacionální. Další text pak odpoví v teoretické rovině na otázku, proč je pro anarchisty solidarita tak důležitá.

Jak bylo řečeno, zacíleno je ale na solidaritu v praxi, takže si nejprve představíme známou lokální solidární síť Seattle Solidarity Network a některé její úspěchy, o nichž jsme ještě na našich stránkách neinformovali. Poté se zaměříme na solidární sítě, které vznikají v Řecku v reakci na prohlubující se ekonomickou krizi. Pomoc potřebným v anarchistické režii si ukážeme na příkladu kolektivů Food not Bombs (FNB). Členovi toho pražského jsme položili několik otázek a dostalo se nám velmi zajímavých odpovědí jak o historii FNB, tak o konkrétních zkušenostech a postojích. Příkladem cílené mezinárodní solidarity, která je praktikována takovým způsobem, aby zachovávala přání a autonomii místních lidí, je organizace International Solidarity Movement (ISM), jejíž členka nám popsala principy, na nichž ISM funguje. V neposlední řadě se pak věnujeme otázce, která se vine jako červená nit většinou uvedených textů a pátrá po rozdílu mezi solidaritou a charitou.

Podtématem tohoto čísla Existence jsou prvomájové Akční dny, které proběhly v posledních dubnových dnech a vyvrcholily demonstrací „Miřme na správné cíle!“ na Prvního máje. Akčním dnům věnujeme celých šest stran, jelikož je evidentní, že jde o největší anarchistický projekt letošního roku, na němž se více či méně podílela většina skupin působících v rámci antiautoritářského hnutí, včetně Československé anarchistické federace (ČSAF).

Vedle Akčních dnů se v poslední době konaly i další akce většího rozsahu. Nezařadili jsme je tedy do pravidelné rubriky „Kvartál“, ale věnujeme jim samostatný prostor. Jde konkrétně o brněnský ProtestFest, plzeňskou Antisystemu a velkou odborářskou demonstraci „Stop vládě“, která prošla Prahou 21. dubna a k níž se aktivně připojili také anarchisté a anarchistky. Vedle toho přinášíme prohlášení Zličínského kolektivu, které přibližuje krátkou historii dnes již bývalého obsazeného prostoru na okraji Prahy.

Ukázkou aktivity hnutí je bezesporu i jeho publikační činnost, která byla v poslední době opravdu veliká. Čekají vás tedy recenze na zcela nový časopis Komuna, na nová čísla Klíčení, Akce!, A-kontra, Zdola, Kontrastu a dalších periodik. Představíme brožury od Anarchokomunistické alternativy, KPK a mladého nakladatelství Mezi řádky, stejně jako nové publikace od Nakladatelství ČSAF.

V rubrice „Alternativní ekonomika“ přinášíme článek o etických bankách ve Španělsku, které zaznamenaly v posledním roce (od rozšíření Hnutí 15. května) zvýšený zájem o svou činnost, jelikož čím dál tím více lidí odmítá podporovat korporátní banky, které mohou za velkou část problémů, s nimiž se dnes obyčejní lidé kvůli krizi potýkají. Do rubriky nám svým textem přispěla známá angažovaná ekonomka Ilona Švihlíková, která se v něm věnuje tématu ekonomické demokracie a zmiňuje mimo jiné projekty tzv. participativních rozpočtů.

Na závěr zmiňme z obsahu ještě článek o globální sociální spravedlnosti, který napsala Vandana Shiva, zamyšlení Jana Hanuše nad „anarchistickou architekturou“ na pozadí pražské výstavy „architekta odpadu“ Michaela Reynoldse či reportáž od stejného autora, která popisuje anarchistický filmový festival v Barceloně.

Nyní nezbývá než popřát příjemné čtení a doufat, že i tato Existence pro vás bude zdrojem nových informací, zajímavých myšlenek a postřehů, a především inspirace pro vlastní život a případnou aktivitu.